Zdjęcie_WhatsApp_2024-04-08_o_11.25.32_58f559e0-removebg-preview

Zasady współpracy Terapeuta – Pacjent/ Klient

1. W gabinecie przyjmowane są Osoby po wcześniejszym samodzielnym umówieniu telefonicznym, poprzez sms, lub kontakt e-mailowy.
2. Spotkania odbywają się raz w tygodniu, chyba że Pacjent i terapeuta umówią się inaczej
3. Osoby nieletnie zgłaszane są przez Rodzica lub Opiekuna, który na pierwsze spotkanie przyprowadza Dziecko oraz pozostawia pisemną zgodę na współpracę Nieletniego z terapeutą
4. Terapeuta jest zobowiązany do zachowania tajemnicy zawodowej procesu terapii oraz wszelkich informacji otrzymanych od Pacjenta. Zasada ta może nie obowiązywać wyłącznie wobec sytuacji zagrożenia życia lub zdrowia Pacjenta bądź osób trzecich (jednak po wcześniejszym poinformowaniu o tym Pacjenta), oraz sytuacji regulowanych prawnie
5. Konsultację oraz proces terapii prowadzi psycholog, psychoterapeuta po ukończeniu studiów podyplomowych z zakresu psychoterapii dorosłych, młodzieży, par i rodzin. Wszelkie dokumenty oraz pytania dotyczące rozwoju zawodowego są w każdej chwili do wglądu, wyjaśnienia dla Pacjenta
6. Obowiązkiem psychoterapeuty jest superwizowanie pracy terapeutycznej. Terapeuta superwizuje metody i techniki swojej pracy u certyfikowanego superwizora, omawiając proces terapii poszczególnych Osób z zachowaniem zasady anonimowości Pacjenta.
7. Cena spotkania wynika zarówno z kosztów utrzymania działalności, jak i konieczności superwizji oraz ciągłego kształcenia się i udoskonalania warsztatu psychoterapeuty
8. Ilość i częstotliwość spotkań ustala terapeuta po omówieniu celu i warunków terapii lub konsultacji, z Pacjentem
9. Koszt każdej wizyty uiszczany jest bezpośrednio po spotkaniu
10. Pacjent płaci pełną kwotę również za wizytę, na którą się nie stawił, chyba że odwoła ją wcześniej niż ostatnie 24 godziny przez czasem spotkania.
11. Wizyta, na którą Pacjent się spóźni jest płatna 100%, czas nie jest przedłużany.
12. Terapeuta zastrzega sobie prawo do zmiany terminu wizyty, jednak wyłącznie w sytuacji nagłej
13.Po omówieniu warunków współpracy oraz zaakceptowaniu przez Pacjenta zasad pracy Gabinetu, terapeuta zawiera z Pacjentem kontrakt terapeutyczny obejmujący czas trwania i częstotliwość spotkań oraz cel terapii
Scroll to Top