Szkolenia i konsultacje dla firm:

 • umiejętności miękkie
 • sprzedaż, obsługa klienta
 • warsztaty kompetencji psychologicznych
 • public relations

Wykłady:

 • przyjmuję zaproszenia na wykłady tematyczne dla szkół, instytucji, stowarzyszeń, szkół rodzenia

Zakres tematyczny przeprowadzanych przeze mnie wykładów:

 • psychologia kobiety
 • psychologia systemu rodzinnego
 • etiologia kryzysów małżeńskich
 • zaburzenia odżywiania (anoreksja, bulimia), rozwój tych zaburzeń w kontekście rodzinnym
 • fazy i mechanizmy uzależnienia od alkoholu
 • rozwój osobisty i motywacja w osiąganiu sukcesów
 • radzenie sobie ze stresem

Inne tematy: do uzgodnienia