Jestem psychologiem, psychoterapeutą w trakcie procesu certyfikacji,  teologiem, nauczycielem akademickim, trenerem sprzedaży, specjalistą od public relations. Wszystkie dziedziny, w jakich zgłębiałam i ciągle zgłębiam wiedzę - dotyczą człowieka, jego tajemniczego bytu, skomplikowanego wnętrza i ogromnych możliwości...

Doświadczenie zawodowe i edukacja

     Po ukończeniu studiów teologicznych i psychologicznych zajęłam się najpierw pracą z osobami uzależnionymi od alkoholu w Oddziale Leczenia Alkoholowych Zespołów Abstynencyjnych w Szpitalu Neuropsychiatrycznym w Lublinie. Później pracowałam jako terapeuta w Całodobowym Oddziale Terapii Uzależnień od Alkoholu w tym samym szpitalu. Tam zetknęłam się bezpośrednio z fachową terapią osób uzależnionych od alkoholu i innych substancji. Poznałam istotę i strukturę choroby alkoholowej oraz sposoby na satysfakcjonujące życie mimo uzależnienia.

     Równocześnie objęłam stanowisko asystenta naukowego w Instytucie Polonijnym KUL. Prowadziłam też zajęcia z psychologii ogólnej dla studentów Szkoły Wyższej im. B. Jańskiego w Chełmie, a wkrótce potem wykłady i ćwiczenia z psychologii klinicznej i rozwojowej w Akademii Humanistycznej w Pułtusku.

     Kolejno ukończyłam czteroletnie studia podyplomowe z zakresu psychoterapii integracyjnej, w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie - przy współpracy z Instytutem Psychologii Zdrowia PTP. Studia te przygotowują profesjonalnie do pracy z pacjentami zarówno w terapii  indywidualnej, jak i grupowej. Po kilku latach uzupełniłam swoją wiedzę w Polskim Instytucie Ericksonowskim w Łodzi - finalizując roczny cykl szkoleniowy z zakresu terapii małżeństw i rodzin. W 2013 r. rozpoczęłam 2, 5 letnie szkolenie z psychodramy wg Moreno, które ukończę w 2015 roku . 

     W 2010 roku zakończyłam  cykl szkoleniowy z metod i technik projektowania i przeprowadzania szkoleń biznesowych i sprzedażowych w Akademii Trenerów Sprzedaży w Warszawie, uzyskując certyfikat trenerski. W 2012 roku po zakończonym cyklu szkoleniowym z zakresu teorii i metod public relations zdałam egzamin certyfikacyjny w Polskiej Akademii Public Relations.

     Uczestniczyłam także w licznych krótkich szkoleniach dotyczących np. pracy terapeutycznej z rodzinami, z uzależnieniami lub w żałobie.

    Przez cztery lata  pracowałam z młodzieżą w Zespole Szkół Samochodowych w Lublinie, jako pedagog, a od  2011 jestem asystentem naukowym i wykładowcą w Zakładzie Psychologii Stosowanej Uniwersytetu  Medycznego w Lublinie. Prowadzę zajęcia z psychologii po polsku i angielsku dla studentów medycyny i stomatologii z Polski oraz wielu innych krajów świata.

     Ważnym  etapem mojej edukacji jest sfinalizowanie kilkuletniej pracy badawczej, która zaowocowała obroną pracy doktorskiej pt. "Funkcjonowanie osobowości kobiet w ciąży prawidłowej i zagrożonej" na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. Tą drogą uzyskałam tytuł doktora nauk medycznych. Moje obecne dociekania naukowe koncentruję na mechanizmach radzenia sobie z traumą w życiu oraz warunkach pracy zawodowej. Pod moim kierunkiem powstają prace licencjackie i magisterskie.

Prywatnie jestem mężatką od 12 lat i mam dwie córki w wieku szkolnym.

     Moją pasją jest życie i rozwój, a w życiu jest miejsce na radość i na cierpienie, nadzieję oczekiwania - oraz łzy pożegnania po stracie bliskich. Wszystko to bez mała jest ludzkie i dotyczy każdego z nas...